Silverados Majesty Zonett + Dangerous Nemesis


Farm: Dineros


Description

Silverados Majesty Zonett?Dangerous Nemesis 

Redan när Nessie flyttade hit började jakt på hane till henne då jag visste att hennes stam var något jag ville avla vidare på. När jag sedan fick möjligheten att låna Mille kände jag att han skulle bli en härlig match till Nessie, i både kropp, teknik och psyke.
Denna kull är mindre besläktad och lämpar sig fint som både avelsdjur och hoppkompis. Jag förväntar mig ett gäng yrväder med väldigt stora och egna personligheter eftersom både Nessie och Mille är unika av sitt slag gällande personlighet och tidigare lämnat dem till sina ungar.

Kullen är 0% enligt skuttli, besläktade med bla Hilda/Gia/Bove, Kasper, Elliott, Tess. Fullständig stam hittar ni i skuttli. 

För mer filmer eller bilder, kika gärna in deras hashtags #silveradosmajestyzonett #dangerousnemesis 

Nessie och Mille har träffats och ungar beräknas i slutet på september!

För att anmäla intresse, maila mig på dineroshoppkaniner@gmail.com. 

Om jag inte känner dig väl önskar jag att du skriver några rader om dig och vad du skulle kunna erbjuda samt varför du skulle vela ha en unge ur denna kombination och eventuella önskemål. 

Väl mött! #nessiemille

Interested or have any questions? Send an email to: Dineroshoppkaniner@gmail.com

Father

Silverados Majesty Zonett
Crooked: Elite - 1 Certificate
Straight: Elite
High: Elite - 1 Certificate - 80.0 cm
Long: Elite - 200.0 cm

Mother

Dangerous Nemesis
Crooked: Elite
Straight: Elite - 1 Certificate
High: Elite - 60.0 cm
Long: Elite - 1 Certificate - 260.0 cm

Birthday: 9/22/2021
Babies at birth: 6 pcs
Theme: Sjöodjur
Club: Norrbottens Kaninhoppare - BDKH
Totalt inbreed: 0%
Price: 1000 kr